Skip to content
Zwemschool Water&Ko

Algemene voorwaarden

Deelname aan de zwemlessen

 • Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus A / vakantiesnelcursus A dient de leerling minimaal 5 jaar te zijn bij aanvang van de cursus.
 • Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus B / vakantiesnelcursus B dient de leerling in het bezit te zijn van het A diploma.
 • Om deel te kunnen nemen aan de zwemcursus C / vakantiesnelcursus C dient de leerling in het bezit te zijn van het B diploma.

Garantiebepaling

 • Voor het diplomazwemmen worden de eisen van de NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid) gehanteerd.
 • Voor alle zwemcursussen geldt: als de leerling niet direct na afloop van de cursus kan afzwemmen voor het diploma en wel alle lessen heeft gevolgd, dan worden er voor de vervolglessen die nodig zijn tot het behalen van het diploma geen extra kosten gerekend.
 • Deze garantiebepalingen vervallen wanneer de leerling niet alle lessen heeft gevolgd.
 • Bij langdurig verzuim door ziekte zal, na het overleggen van een doktersverklaring, de garantie worden verlengd.
 • Gemiste lessen inhalen is alleen mogelijk in overleg met de zweminstructeur(s).

Inschrijven en betalen

 • Inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze website. De inschrijving is pas definitief als de (aan)betaling voor de zwemcursus op onze rekening is bijgeschreven.
 • Bij aanvang van de cursus dient het nog openstaande restant van het cursusgeld te zijn voldaan

Restitutie aanbetaling/lesgeld

 • Indien je na de aanbetaling de zwemcursus of vakantiesnelcursus wilt annuleren, is dit mogelijk tot 2 maanden voor aanvang van de betreffende zwemcursus en ontvang je 75% van het aanbetaalde bedrag retour. Indien je later dan 2 maanden voor aanvang van de zwemcursus of tijdens de zwemcursus wilt annuleren, is restitutie van de aanbetaling en/of lesgeld niet mogelijk.

Veiligheid

 • Alle lessen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.
 • Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij aanvang van de betreffende zwemcursus aan de instructeur(s) doorgegeven te worden. Dit is nodig om de instructeurs in de gelegenheid te stellen de lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Privacybescherming

 • Alle persoonsgegevens of vertrouwelijk informatie worden met respect voor de privacy van de inschrijvende ouder/verzorger en het kind behandeld.
 • Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij Zwemschool Water&Ko krachtens de wet hiertoe verplicht is.
 • Verzameling van persoonsgegevens door Zwemschool Water & Ko vindt uitsluitend plaats uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op verzoek verwijderd uit de bestanden van Zwemschool Water & Ko. Door inschrijving van je kind stem je in met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.

Slotbepaling

 • Bij inschrijven voor een zwemcursus aanvaard je deze algemene voorwaarden.

Januari 2023

Illustratie van een vis

Kom jij bij ons zwemles geven?

Opleiding volgen mogelijk. Kijk bij vacatures voor meer informatie.